• ბანერი

საინექციო ჩამოსხმის ნაწილები

  • OEM საბაჟო პლასტიკური ჩამოსხმის სერვისი ABS პროდუქტის პლასტიკური საინექციო ჩამოსხმის ნაწილი

    OEM საბაჟო პლასტიკური ჩამოსხმის სერვისი ABS პროდუქტის პლასტიკური საინექციო ჩამოსხმის ნაწილი

    ინექციური ჩამოსხმა არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული წარმოების პროცესი პლასტმასის ნაწილების დასამზადებლად.პროდუქციის ფართო არჩევანი იწარმოება ინექციური ჩამოსხმის გამოყენებით, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება მათი ზომით, სირთულით და გამოყენების მიხედვით.საინექციო ჩამოსხმის პროცესი მოითხოვს ინექციური ჩამოსხმის მანქანის, ნედლეულის პლასტმასის და ყალიბის გამოყენებას.პლასტმასი დნება საინექციო ჩამოსხმის მანქანაში და შემდეგ შეჰყავთ ყალიბში, სადაც გაცივდება და მყარდება საბოლოო ნაწილში.